Stichting HNA

Betaalbaar en prettig wonen voor alle Amsterdamse huurders.

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) streeft ernaar de belangen te behartigen van álle Amsterdamse huurders, huidige én toekomstige; zowel in de sociale als de commerciële sector. De belangenbehartiging richt zich op individuele huurders, huurdersorganisaties en huurdersgroepen, en op groepen van huurders en organisaties die mede de belangen van huurders vertegenwoordigen. Bij het HNA zijn momenteel dertig organisaties aangesloten.

 

Het Huurders Netwerk Amsterdam steunt op 5 pijlers

Pijler 1: ’t Samenwerkingscontract
Het privaat samenwerkingscontract getekend op 9 maart tussen de deelnemende
huurdersgroepen/organisaties. Voor toetreding gelden 2 vereisten:
– het is duidelijk voor wie de huurdersgroep opkomt
– de representatie moet transparant  zijn

Pijler 2: ’t Netwerkberaad
Het HNA besluit in een netwerkberaad van vertegenwoordigers van alle deelnemers
op basis van consent en vergadert over deze besluiten op basis van de consentmethode.

Pijler 3: steun aan individuele huurders
Goed contact met de individuele Amsterdamse huurder via
– een werkgroep individuele huurders als deelnemers aan ’t Netwerk
– een digitaal platform met  tweezijdige communicatiekanalen
– stedelijke en lokale HNA bijeenkomsten voor huurders.

Pijler 4: Stichting HNA
De ondersteunende stichting HNA die het Netwerk faciliteert.

Pijler 5: Overleg met de overheid
Overleg namens het HNA wordt gevoerd door delegaties voortkomend uit de deelnemers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen overleg over de kernpunten en overleg over specifieke onderdelen.

De doelstelling is om binnen 3 tot 5 jaar het HNA te laten opgaan in één organisatie op grondslag van coöperatieve waarden (allen gelijkwaardig, iedere deelnemer draagt naar vermogen bij).

Voor het jaar 2023 is dit werkplan opgesteld.

Geschiedenis

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) is op 9 maart 2019 opgericht door ondertekening van de eerste samenwerkingsovereenkomst. Het netwerk is het resultaat van een door Woonbond en !Woon uitgevoerde verkenning voor een nieuwe sterke huurdersorganisatie. De in deze verkenning participerende deelnemers zijn de eerste ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de HNA nieuwsbrief ontvangt u automatisch uitnodigingen voor HNA bijeenkomsten en activiteiten.

Zoek naar een pagina of bericht