Woonparagraaf en prestatieafspraken

Woonparagraaf en prestatieafspraken

De overlegtafel Prestatieafspraken en woonparagraaf heeft een coördinerende rol als het gaat om de inbreng vanuit HNA bij de totstandkoming en de naleving van de prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders. De overlegtafel heeft in dat kader de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) voorzien van input voor de onderhandelingen met de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) over de eind 2019 gemaakte prestatieafspraken voor de periode 2020 tot en met 2023. HNA heeft kritiek geuit op de prestatieafspraken en houdt de komende jaren nauw de vinger aan de pols als het gaat om de uitvoering en de monitoring van de gemaakte afspraken.

Een andere activiteit waarbij deze overlegtafel een belangrijke rol speelt is de totstandkoming van de HNA-inzet die naar alle politieke partijen is gestuurd met het oog op de programma’s die zij opstellen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De overlegtafel bewaakt hoe de woonparagrafen in de conceptverkiezingsprogramma’s worden geformuleerd en zal indien nodig proberen om amendementen in te dienen. Voorts zal de overlegtafel de HNA-inzet onder de aandacht brengen in
de verkiezingscampagne.

Wilt u deelnemen aan deze overlegtafel? Vul dan graag het aanmeldformulier onderaan de pagina in en klik op ‘versturen’. Wij nemen contact met u op.

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) behartigt de belangen van alle Amsterdamse huurders –in
de sociale en vrije sector- en huurwoningzoekenden. Wij hebben een zienswijze ingediend op de
Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) en hebben kennisgenomen van de Nota van
Beantwoording van de AAV, zoals deze door het College aan de Raad ter besluitvorming is
aangeboden.

1. Nota van beantwoording AAV

2. Brief HNA aan Raad en Fractievertegenwoordigers

3. Inspreek tekst HNA met vijf speerpunten

Aanmeldformulier overlegtafel(s)

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de HNA nieuwsbrief ontvangt u automatisch uitnodigingen voor HNA bijeenkomsten en activiteiten.

Zoek naar een pagina of bericht