Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) zoekt een bestuurslid met affiniteit voor de Amsterdamse huurwoningmarkt

25 november 2022

Het HNA behartigt de belangen van Amsterdamse huurders en huurwoningzoekers. Zo wil het HNA een structurele toename van de sociale woningvoorraad, een duidelijk woningwaarderingssysteem, concrete afspraken over ‘goed verhuurderschap’ en meer zeggenschap van huurders op het Amsterdamse woonbeleid en de stedelijke ontwikkelingen.

Het bestuur van het HNA ondersteunt het netwerk waar de vertegenwoordigers van de aangesloten huurdersorganisaties zitting in hebben. Het bestuur heeft het doel het HNA goed te laten functioneren en is onder meer verantwoordelijk voor het stroomlijnen van activiteiten, financiën en vrijwilligersbeleid. Leidraad hierbij is het jaarlijks op te stellen werkplan, dat het bestuur opstelt in opdracht van het netwerk.

Het HNA is op zoek naar een meewerkend en faciliterend bestuurslid met affiniteit voor de Amsterdamse huurwoningmarkt. De verwachting is dat dit een maximale tijdsbesteding van één dagdeel per week is en je krijgt hier een bestuursvergoeding voor.

Wil jij iets voor alle huurders en woningzoekenden in Amsterdam betekenen en voldoe je aan het profiel stuur dan voor 10 december 2022 een reactie naar info@hna.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in december en januari.

Meer informatie over het HNA

X

Zoek naar een pagina of bericht