Op zoek naar een huurwoning? Er komt een nieuw puntensysteem

7 december 2022

Zoekt u een sociale huurwoning en staat u ingeschreven bij WoningNet of Woonmatch? Goed om te weten dat vanaf 16 januari 2023 het puntensysteem verandert. Je bouwt niet alleen punten op met je inschrijftijd, maar ook als je heel dringend een woning zoekt of minimaal 4 keer per maand reageert op een woning. Punten kwijtraken kan ook. Dit biedt kansen voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar geen of bijna geen inschrijftijd hebben. De huidige regels voor urgentie blijven bestaan.

Inschrijftijd blijft staan

De inschrijftijd wordt vanaf 16 januari uitgedrukt in wachtpunten. Hoe langer iemand staat ingeschreven, hoe meer wachtpunten. Je kunt wachtpunten niet kwijtraken. Pas als je een woning accepteert via WoningNet of Woonmatch Waterland, gaan die punten naar nul. Naast wachtpunten kun je straks zoekpunten en situatiepunten opbouwen. Voor jongeren zijn er ook startpunten.

Zoekpunten opbouwen of kwijtraken

Zoekpunten kan iedereen opbouwen. Stel je reageert minimaal 4 keer per maand op een woning, dan krijg je 1 zoekpunt. Je kunt ook zoekpunten kwijtraken: als je langere tijd niet reageert op woningen, niet verschijnt op een bezichtigingsafspraak of een woning weigert. Als dit vaker gebeurt, kun je ook alle zoekpunten kwijtraken. Wachtpunten blijven staan.

Situatiepunten bij spoed

Situatiepunten zijn bedoeld voor mensen die dringend een woning nodig hebben omdat ze uit elkaar gaan en kinderen hebben. Of met het gezin ergens inwonen en geen eigen woning hebben. Ook pleegjongeren of jongeren met Wmo-ondersteuning kunnen situatiepunten krijgen. Deze punten vraagt u online aan via vraagpuntenaan.nl. Dat kan vanaf 16 januari 2023. Binnen 4 tot 6 weken krijgt u bericht. De situatiepunten tellen mee bij 50 procent van het aanbod op WoningNet.

Startpunten voor jongeren

Startpunten zijn er alleen voor jongeren met een jongerencontract die in Amsterdam of Zaanstad wonen. Als jouw huurcontract binnen een half jaar afloopt, kun je eenmalig 10 startpunten krijgen. Voorwaarde is dat je in het afgelopen jaar minimaal elke maand op minstens 4 woningen hebt gereageerd.

Niet op zoek?

Huurt u nu een woning en bent u niet dringend op zoek, dan verandert er niet veel. Uw inschrijftijd wordt straks omgezet naar wachtpunten. Als u gebruik maakt van de regeling Vervallen woonduur, krijgt u voor die jaren ook wachtpunten. (bron: Gemeente Amsterdam)

beslagen raam

In 2030 moet enkelglas verdwenen zijn uit huurwoningen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd van Pieter Grinwis (Christen Unie) en Henri Bontebal (CDA). Zij willen dat enkelglas in huizen wordt vervangen door glas dat beter isoleert. Met het steunen van deze motie verzoekt de Tweede Kamer het kabinet om met een plan van aanpak te komen tegen enkelglas. Bij enkelglas verdwijnt veel warmte via de ramen naar buiten. Dit leidt tot een onnodig hoge energierekening en tot energieverspilling.

De maatregelen die Grinwis en Bontebal voorstellen om van enkelglas af te komen, zijn:

  • Aftrekken van huurpunten als een woning enkelglas heeft. Daardoor wordt de maximale huur die een verhuurder kan vragen voor een sociale huurwoning lager.
  • Verbod op enkelglas in een verhuurde woning in 2029 of 2030. Eerder is afgesproken dat een woning met enkelglas na 2030 niet aan nieuwe huurders verhuurd mag worden. Met dit voorstel mag een woning dus ook niet meer aan de zittende huurder verhuurd worden.

Campagne Veilig en warm de winter door

Helaas hebben nog veel huishoudens enkelglas. Door de hoge energiekosten zijn veel mensen op zoek naar manieren om energie te besparen. De brandweer geeft tips hoe huishoudens veilig en warm de winter door kunnen komen. De Woonbond voert campagne om huurders te helpen energie te besparen. Voor tips en inspiratie ga je naar woonbond.nl/haalenergieuitjerekening.

Het kabinet wil huurders bij een woningcorporatie met een laag inkomen volgend jaar een eenmalige huurverlaging geven. In haar advies aan minister Hugo de Jonge wijst de Raad van State de minister op ongelijke behandeling van huurders in de commerciële sector.

Corporatiehuurders met een laag inkomen hebben recht op huurverlaging

Het wetsvoorstel is één van de maatregelen in ruil voor afschaffing van de verhuurdersheffing en onderdeel van de Nationale Prestatieafspraken Woningcorporaties. Corporatiehuurders met een laag inkomen (120% van het sociaal minimum) hebben hierdoor recht op een huurverlaging tot €550,- als zij nu meer dan dat bedrag betalen.

Geen recht op huurverlaging in de commerciële sector

Sociale huurders in de commerciële sector zijn uitgesloten. Maar huurders met een laag inkomen wonen niet enkel bij een woningcorporatie. Bijna 1 op de 6 sociale huurders huurt in de commerciële sector. Binnen dit wetsvoorstel wordt de ene huurder met een laag inkomen geholpen door een lagere huur en de andere huurder niet.

In een zienswijze op dit wetsvoorstel heeft de Federatie Huurders Commerciële Sector aandacht gevraagd voor deze ongelijke behandeling van huurders op basis van hun verhuurder. Lees het volledige bericht op de website van de Federatie Huurders Commerciële Sector. 

De huizenprijzen kelderen en de nieuwbouw loopt vast. In het artikel ‘Hugo de Jonge kan zijn beloftes onmogelijk waarmaken’ wordt ingegaan op vraag wie de woningbouw uit de impasse kan halen. Volgens Woningmarktkenner en data-analist Jasper du Pont gaan woningscorporaties de nieuwbouwproductie niet redden. ‘Vaak participeren ze in een groter project, waarin ook vrije huur en koop zit. Als beleggers en ontwikkelaars binnen zo’n project afhaken, gaan corporaties zeker niet op eigen gelegenheid door. Ze kampen met dezelfde problemen als andere marktpartijen.’

Dat is een probleem voor het kabinet, want van de 900.000 te bouwen woningen tot 2030, zijn er 270.000 bestemd voor de sociale sector. Maar Aedes waarschuwde eerder dit jaar al dat daarvoor geen ruimte is. Niet als het gaat om stikstof, noch fysiek: gemeenten en corporaties beschikken volgens de corporatiekoepel over te weinig locaties.

Daarnaast blijkt uit door het Algemeen Dagblad opgevraagde overheidscijfers dat corporaties de komende jaren zo’n 90.000 woningen gaan slopen en zo’n 100.000 woningen gaan verkopen. Mochten corporaties aan hun deel van de bouwopgave voldoen, dan komen er tot 2030 netto maar zo’n 80.000 woningen bij. Het gehele artikel is te lezen op de website van Vastgoedmarkt.

Het HNA behartigt de belangen van Amsterdamse huurders en huurwoningzoekers. Zo wil het HNA een structurele toename van de sociale woningvoorraad, een duidelijk woningwaarderingssysteem, concrete afspraken over ‘goed verhuurderschap’ en meer zeggenschap van huurders op het Amsterdamse woonbeleid en de stedelijke ontwikkelingen.

Het bestuur van het HNA ondersteunt het netwerk waar de vertegenwoordigers van de aangesloten huurdersorganisaties zitting in hebben. Het bestuur heeft het doel het HNA goed te laten functioneren en is onder meer verantwoordelijk voor het stroomlijnen van activiteiten, financiën en vrijwilligersbeleid. Leidraad hierbij is het jaarlijks op te stellen werkplan, dat het bestuur opstelt in opdracht van het netwerk.

Het HNA is op zoek naar een meewerkend en faciliterend bestuurslid met affiniteit voor de Amsterdamse huurwoningmarkt. De verwachting is dat dit een maximale tijdsbesteding van één dagdeel per week is en je krijgt hier een bestuursvergoeding voor.

Wil jij iets voor alle huurders en woningzoekenden in Amsterdam betekenen en voldoe je aan het profiel stuur dan voor 10 december 2022 een reactie naar info@hna.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in december en januari.

Meer informatie over het HNA

Gelukkig wonen veel mensen met veel plezier in Amsterdam. Genieten van de prachtige stad, de omgeving en wonen in een fijn huis. Maar helaas zijn er ook Amsterdammers die wakker liggen. Zij hebben zorgen over de betaalbaarheid en bereikbaarheid van een fijn huurhuis. Huurders komen óf niet aan een woning óf betalen daar veel te veel voor. Lange wachttijden, steeds hogere woonlasten en particuliere verhuurders die vooral in de woningvoorraad investeren om er veel geld mee te verdienen. Verhuurders die huurders wegpesten, huren vragen in strijd met het puntenstelsel en woningen slecht onderhouden. Woningcrisis noemen we dit, maar voor huurders is het eerder een woningramp waar je wakker van ligt.

Vertel ons waar u als huurder wakker van ligt

Huurders Netwerk Amsterdam hoort graag waar u wakker van ligt. Daarom zijn wij de campagne ‘Waar ligt u als huurder wakker van?’ gestart. U kunt uw verhaal mailen naar actie@hna.nl. We verzamelen de verhalen, bespreken ze binnen onze overlegtafels en gaan de problemen aankaarten bij de gemeente Amsterdam.  Help ons met het in beeld brengen van de huurproblemen in Amsterdam waar u wakker van ligt.

 

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) streeft ernaar de belangen te behartigen van álle Amsterdamse huurders, huidige én toekomstige. Om dat te bereiken hebben wij tien speerpunten:

1.  Een einde aan dakloosheid

2.  Een structurele toename van de sociale huurwoningvoorraad

3.  Een duidelijk woningwaarderingssysteem voor huurwoningen tot € 1.250,- p/m

4.  Concrete afspraken over ‘goed verhuurderschap’ en handhaving

5.  De ongebreidelde woningspeculatie fors inperken

6.  Een zelfbewoningsplicht

7.  Een stop op tijdelijke huurcontracten die geen garantie bieden op doorstroom

8.  Alleen sloop als woningrenovatie aantoonbaar geen oplossing is

9.  Dwingende afspraken met woningcorporaties over woningverbetering/verduurzaming als de verhuurdersheffing vervalt

10.  Meer zeggenschap van huurders op woonbeleid en stedelijke ontwikkelingen

Wilt u meepraten en meedenken? Dat kan!

Natuurlijk mag u meepraten en meedenken met Huurders Netwerk Amsterdam. Stuur een e-mail naar actie@hna.nl. Lid worden met uw huurdersvereniging kan natuurlijk ook. Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Ook als u ouder wordt is het prettig om te wonen in een huis dat bij u past. Denkt u weleens na over wat dit voor u betekent? Ervaart u nu misschien al moeite met trappen lopen? Wilt u meer weten over de mogelijkheden om in de toekomst prettig en zelfstandig te wonen? Kom langs op donderdag 24 november in de Meevaart.

U bent van harte welkom voor (gratis) persoonlijk advies over uw woning, verhuizen, inschrijven bij WoningNet, aanpassingen in huis (zoals een traplift) en hulp in en rond het huis.

Op donderdag 24 november kunt u in de Meevaart in de Indische Buurt in gesprek met uw woningcorporatie Eigen Haard, Ymere of de Alliantie. Ook Stichting !WOON en het Buurtteam zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven.
Kent u mensen in uw omgeving, ouders, buren, kennissen, voor wie deze informatie belangrijk is? Neem ze gerust mee.

Waar en wanneer?

  • Donderdag 24 november
  • Meevaart, Balistraat 48A
  • 15.00-18.00 uur

Vragen

Kunt u niet langskomen, maar heeft u wel vragen? Neem dan contact op met uw eigen woningcorporatie. Ook kunt u contact opnemen met !WOON Oost: 020 523 01 50 of oost@wooninfo.nl. Een wooncoach van !WOON kan u woonadvies geven. Heeft u vragen over hulp of ondersteuning die u nodig heeft, maak dan een afspraak met Buurtteam Amsterdam Oost: 020 462 0300 of info@buurtteamamsterdamoost.nl.

Meer informatie

Op de pagina Prettig en Passend Wonen in Oost vindt u meer informatie. U kunt daar ook de Woonwijzer voor Oost downloaden. Hierin vindt u allerlei relevante informatie en contactgegevens. (Bron: www.amsterdam.nl)

Sinds 2016 strijdt actiegroep Niet Te Koop tegen de verkoop van sociale woningen in Amsterdam. Elke week organiseert de actiegroep een flitsactie bij een sociale huurwoning die door een woningcorporatie te koop wordt gezet. Woningcorporaties in Amsterdam hebben de afgelopen jaren heel veel sociale huurwoningen verkocht op de huizenmarkt. Dit terwijl de vraag naar sociale huisvesting altijd is blijven groeien. Samen met onze deelnemers strijdt Huurders Netwerk Amsterdam voor voldoende
betaalbare woningen in Amsterdam. Het recht op een woning is een grondrecht!

Op de website van actiegroep Niet Te Koop kun je zien waar ze komend weekend actievoeren.

Woningcorporatie de Alliantie doet 140 sociale huurwoningen in het Entrepotdok in Amsterdam-Centrum in de verkoop. De woningen worden aangeboden aan de zittende huurder of worden na het vertrek van een bewoner op de vrije markt aangeboden.

HNA is tegen sloop, verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen

Het HNA verklaard zich solidair met het verzet tegen de aangekondigde verkoop van 140
sociale huurwoningen aan het Entrepotdok. Het HNA is tegen sloop, verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen en roept haar deelnemers op om de petitie tegen de verkoop van sociale woningen van het Entrepotdok-complex te tekenen. Het HNA staat voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle Amsterdamse huurders. Sluit je aan bij het HNA en teken de petitie!

Persbericht 

HNA heeft een Persbericht tegen verkoop sociale en geliberaliseerde woningen geschreven en verstuurd.

X

Zoek naar een pagina of bericht