NOS: Woningcorporaties willen dat kabinet eenmalige huurverlaging minima vervroegt

17 augustus 2022

Woningcorporaties pleiten ervoor dat het kabinet de eenmalige huurverlaging voor minima volgend jaar al invoert in plaats van in 2024. Volgens de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes is dat nodig omdat “huurders nu al in de knel komen door dure boodschappen en een hoge energierekening”.

Woningcorporaties, gemeenten, provincies en het rijk spraken eind juni af om voor minima in 2024 een eenmalige huurverlaging door te voeren van gemiddeld 57 euro. De regeling geldt alleen voor huurders met een inkomen op of onder 120 procent van het sociaal minimum en de huurprijs moet 550 euro of hoger bedragen. Ongeveer 510.000 huishoudens komen hiervoor in aanmerking.

U leest het volledige websitebericht ‘Woningcorporaties willen dat kabinet eenmalige huurverlaging minima vervroegt’ (d.d. 17 augustus 2022) via deze link.

(bron: www.nos.nl)

Uithangbord 'Te Duur'

Van Huur Te Duur:

Vanaf vrijdag 26 augustus zal de actiegroep Huur Te Duur wekelijks van 10 tot 11 een inloophuurspreekuur gaan houden. Locatie is tot nader order Huize Lydia. Het spreekuur is in het leven geroepen in eerste instantie om diegenen te helpen en te ondersteunen die de huurverhoging van 1 juli geweigerd hebben te betalen en daarom steeds de ‘oude’ huur overmaken. Deze huurders krijgen aanmaningen en sommaties van hun verhuurders, corporaties geven ongevraagd de contactgegevens aan de gemeente door omdat de huurder zogenaamd betalingsproblemen heeft. Er zijn zelfs verhuurders die de huurder opbellen. U leest er meer over op de website van Huur is te duur

Het eerste inloopspreekuur vindt plaats in Huize Lydia, Roelof Hartplein 2B, Amsterdam Zuid (bereikbaar met de tramlijnen lijnen 3, 5, 12 en 24). Vanaf vrijdag 26 augustus elke vrijdag van 10 tot 11 uur.

(bron:www.huuristeduur.nl)

Een wolkenhart tegen een blauwe lucht

Seb Waterreus overleed toen hij door het raam van zijn studentenwoning viel. Met de actie ‘Hoe veilig woon jij eigenlijk?’ hopen moeder Barbara de Wolf en zus Daantje Waterreus de veiligheid in huizen te verbeteren. Kijk de uitzending van Op1 van 12 augustus via deze link terug.

(bron: www.npo.nl)

!Woon publiceerde op 10 augustus 2022 het websitebericht ‘Aanmaning na bezwaar huurverhoging meestal niet terecht’. U leest het volledige bericht hieronder en op de website van !Woon.

10 augustus 2022 – Voor veel huurders is het vaste prik: op 1 juli gaat de huur omhoog. Wie het niet eens was met het voorstel stuurde voor die datum een bezwaarschrift naar de verhuurder. En bleef vaak het oude huurbedrag betalen. De verhuurder beoordeelt vervolgens of hij akkoord gaat met het bezwaar. Is de verhuurder het niet eens met het bezwaar, dan moet hij de zaak voorleggen aan de Huurcommissie. De Huurcommissie beslist uiteindelijk of u de huurverhoging moet betalen.

De laatste tijd krijgen we nogal wat meldingen van huurders waarbij de verhuurder niet de juiste route volgt. Hij beslist zelf dat het bezwaar ongegrond is en stuurt een aanmaning, omdat er een betalingsachterstand zou zijn. Betalen of anders…! Dat is onjuist. De verhuurder mag niet zelf beoordelen dat het voorstel correct is en de bezwaren ongegrond. Dat beslist de Huurcommissie. Vergeet de verhuurder deze cruciale stap en stuurt hij niet tijdig uw bezwaar door naar de Huurcommissie, dan kunt u de oude huur blijven betalen.

Aanmaning ontvangen?

Heeft u voor de voorgestelde ingangsdatum schriftelijk bezwaar ingediend bij de verhuurder? Dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen totdat de Huurcommissie anders beslist. Stuurt de verhuurder toch een aanmaning? Schrik niet. U hoeft het verschil nu niet te betalen. De spreekwoordelijke bal ligt bij de verhuurder. Hij moet het bezwaarschrift doorsturen naar de Huurcommissie. De Huurcommissie beoordeelt vervolgens of het bezwaar (on)gegrond is.

Om problemen te voorkomen is het verstandig om te reageren op de aanmaning van uw verhuurder. Laat weten dat u tijdig bezwaar hebt gemaakt tegen de huurverhoging en daarom de oude huurprijs blijft betalen. Wij hebben hiervoor een voorbeeldbrief gemaakt. Dit voorbeeld kunt u hier downloaden (wordbestand).

Geld achter de hand houden

Zet voor de zekerheid wat geld opzij. Mocht de Huurcommissie beslissen dat het bezwaar ongegrond is, dan heeft u het geld om de huurverhoging alsnog te betalen. De Huurcommissie beoordeelt namelijk met terugwerkende kracht of u de huurverhoging per de voorgestelde ingangsdatum (meestal 1 juli), moet betalen.

Geen bezwaar gemaakt en ook niet betaald: aangetekend rappel door verhuurder

Heeft u geen bezwaarschrift ingediend tegen de huurverhoging én de huurverhoging niet betaald? Ook dan bent u volgens de wet niet akkoord gegaan en is er op dit moment formeel nog geen sprake van een betalingsachterstand. Dan moet de verhuurder u een aangetekende herinnering (rappel) sturen over de huurverhoging, tenzij het oorspronkelijke voorstel per aangetekende post was verzonden. Hij moet dit bij een huurverhoging per 1 juli doen vóór 1 oktober. Heeft u deze herinneringsbrief ontvangen? Dan moet u zelf een procedure starten bij de Huurcommissie. Dit moet u bij een huurverhoging per 1 juli vóór 1 november doen met een speciaal formulier van de Huurcommissie.

Melding bij gemeente?

Verhuurders schrijven in de aanmaning soms dat zij verplicht zijn uw betalingsachterstand te melden bij de gemeente. Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving die dit van verhuurders vraagt. Deze regels zijn bedoeld om uiteindelijk huisuitzettingen bij grote huurachterstanden te voorkomen. Aangezien het bij deze aanmaningen om slechts een klein deel van het huurbedrag gaat, vinden wij deze vermelding in de brieven erg voorbarig. Aangezien er juridisch in deze situatie nog geen sprake is van een betalingsachterstand, hoeft u zich ook hier nu niets van aan te trekken.

Meer weten of hulp nodig?

Klik hier voor meer informatie en uitleg over de huurverhoging, bezwaar en de procedure bij de Huurcommissie. Heeft u hulp nodig of wilt u iemand spreken? Neem dan telefonisch of per email contact op of bezoek één van onze inloopspreekuren. Kijk hier voor het contactformulier, telefoonnummer en onze spreekuren.

(bron: www.wooninfo.nl)

Op 9 augustus 2022 publiceerde RTLZ het websitebericht ‘Meer gemeenten anti-pandjesbaas: maatregelen tegen beleggers in opmars’. Uit een analyse van RTLZ blijkt dat ruim een derde van de gemeenten de strijd met vastgoedbeleggers aanbindt. Zeker 127 nieuwe gemeentebesturen hebben plannen om pandjesbazen op achterstand te zetten, om onder meer starters een beter positie te geven op de woningmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invoering van de zelfbewoningsplicht of opkoopbescherming.

In het Amsterdamse coalitieprogramma staat hierover: “We breiden waar mogelijk regulering in de vorm van de opkoopbescherming en anti-speculatiebeding uit.” 

Het volledige websitebericht leest u via deze link.

(bron: www.rtlz.nl)

Lees erover in dit bericht dat NU.nl op 5 augustus 2022 publiceerde.

Met een helder advies van de Woonbond: “Betaal je als huurder voor energie via de servicekosten? Dan is het belangrijk om eerst te onderzoeken wáár je precies voor betaalt. Servicekosten mogen alleen over daadwerkelijke uitgaven gerekend worden. Verhuurders mogen er geen winst op maken.”

(bron: www.nu.nl)

De Woonbond publiceerde op 25 juli 2022 het websitebericht ‘Veel meer uitspraken te hoge servicekosten’.
Van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2022 deed de Huurcommissie meer dan duizend uitspraken over servicekosten. In dezelfde periode een jaar eerder waren dat er nog geen 200. Dat blijkt uit een analyse van BNR nieuwsradio. Het volledige bericht lees u hier.

(bron: www.woonbond.nl)

 

 

Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) heeft op 30 juli 2022 haar inspraakreactie op de wijzigingen  Huisvestingsverordening 2023 naar het college van B&W van gemeente Amsterdam gestuurd.

HNA gaat in de inspraakreactie in op de Beroepsgroepenregeling, het label ouderenwoningen middeldure segment en het uitsluiten van ‘Gebruikscontracten’. De volledige inspraakreactie leest u via deze link.

HNA constateert dat de Huisvestingsverordening is gebaseerd op een aantal aannames en verzoekt het college om deze te staven met nader onderzoek:

• ten aanzien van de Beroepsgroepenregeling verzoekt HNA het college om nader (markt-) onderzoek te (laten) doen naar de factoren die voor betreffende beroepsgroepen doorslaggevend zijn voor een verhuizing naar cq. binnen Amsterdam.

• ten aanzien van de doorstroming van ouderen verzoekt HNA het college om nader (markt-) onderzoek te (laten) doen naar de effecten cq. effectiviteit van de regelingen “Van Groot naar Beter” en “Van Hoog naar Laag”. Temeer omdat het effect van een hogere huur –in combinatie met verlies van huurtoeslagen- geen stimulans vormt om te gaan verhuizen. Dit leidt ook tot de vraag of het labelen van ouderenwoningen in het middensegment in combinatie met hogere huren het gewenste effect zal hebben. Dit ook gezien tegen de achtergrond dat de inkomens van ouderen niet stijgen en de huidige hoge inflatie.

Tot slot hecht HNA aan een landelijke, eenduidige, heldere definitie van de begrippen sociale huurwoning, middenhuur en ouderenwoning. Van de circa 2.7 miljoen sociale huurwoningen in Nederland blijken 0,5 miljoen woningen feitelijk geen sociale huurwoning te zijn vanwege bijkomende servicekosten en/of aanvullende onderhoudscontracten.

Huurders Netwerk Amsterdam kijkt uit naar de reactie van het college van B&W van gemeente Amsterdam. Via onze website houden we u op de hoogte.

Vragen over de inspraakreactie? Stuur dan graag een mail met uw vraag/vragen naar info@huurdersnetwerkamsterdam.nl 

Peinzende vrouw

Binnenlands Bestuur publiceerde op 29 juli 2022 het websitebericht ‘Vrije sectorhuur vaak duur en tijdelijk. Het volledige bericht leest u hieronder of via deze link.

Uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2021 blijkt dat het aantal woningen in de vrije sector groeit, vooral in de dure huur. Daarnaast worden tijdelijke huurcontracten steeds normaler bij particuliere verhuurders. Bijna 30% van recent verhuisden heeft een tijdelijk contract. Is er een verband tussen de groei van dure huur en de toename van tijdelijke contracten? En wat betekent het voor nieuwkomers op de woningmarkt?

Meer marktconforme huren

Companen evalueerde in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de Wet doorstroming huurmarkt 2015. Die wet geeft particuliere verhuurders de mogelijkheid tijdelijke huurcontracten voor maximaal twee jaar aan te gaan. Verhuurders kunnen bij een huurderswissel de huur marktconform aanpassen. In de huidige krappe woningmarkt heeft dit een prijsopdrijvend effect. Uit de evaluatie van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 blijkt dat veel huurders bij vervolghuisvesting opnieuw alleen een woning met een tijdelijk huurcontract kunnen huren. Het WoON 2021 onderstreept deze uitkomst.

Volgens het WoON 2021 is de vrije huursector gegroeid van 415.000 woningen in 2015 naar 638.000 woningen in 2021; een stijging van 56%. Woningen zijn enorm schaars en tijdelijke huurcontracten bieden verhuurders flexibiliteit. Huurders zijn het kind van de rekening.

Vooral jongeren aangewezen op particuliere verhuurders

Jonge alleenstaanden en paren zijn gemiddeld vaker dan andere groepen aangewezen op tijdelijke huurcontracten, zo blijkt uit het WoON 2021. Zij zijn nieuwkomers op de woningmarkt en hebben dikwijls nog geen vaste grond onder de voeten. Vooral voor jonge stellen geldt dat zij vaak zijn aangewezen op een particuliere huurwoning. Ze verdienen te veel voor sociale huur en te weinig voor een koopwoning.
Het gevolg voor deze doelgroep is de onzekerheid van een tijdelijk huurcontract.

Ook besteden jonge huishoudens een groter deel van hun inkomen aan woonlasten. Huurders van een particuliere huurwoning geven gemiddeld 37,1% van hun netto besteedbaar inkomen uit aan woonlasten. Voor eigenaar-bewoners van een koopwoning is dit 22,4%. Het effect van de recent gestegen energielasten is nog niet in het WoON 2021 meegenomen.

Companen ondersteunt gemeenten met onderzoek en advies

Veel gemeenten nemen maatregelen om bepaalde groepen meer kansen te geven op de woningmarkt. Companen ondersteunt hen hierin. Dat doen we met onderzoek naar de mogelijkheden om te sturen op het betaalbaar houden van het wonen. Of onderzoek naar de effecten van (voorgenomen) maatregelen. Zo brachten we voor de gemeente Den Haag de ervaringen van partijen in kaart die bij de huisvestingsvergunning voor middenhuur zijn betrokken (makelaars, verhuurders en huurders). En voor diverse gemeenten maakte Companen een onderbouwing voor het invoeren van opkoopbescherming of een zelfbewoningsplicht. Maar ook voor hulp bij het opstellen van huisvestingsverordeningen en doelgroepenverordeningen kunnen gemeenten bij ons terecht.

(bron: www.binnenlandsbestuur.nl)

Op 29 juli 2022 publiceerde de Woonbond het bericht ‘Massale kritiek op korten huurtoeslag bij hogere huur’.

Naast de Woonbond, Aedes, de VNG en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) hebben ook ouderenbonden (de ‘seniorencoalitie’ waaronder de ANBO en de KBO-PCOB) en Ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking) zich uitgesproken tegen de voorgestelde wijzigingen van de huurtoeslag.

Het volledige websitebericht leest u hier.

(bron: www.woonbond.nl)

 

X

Zoek naar een pagina of bericht