Betaalbaarheid Huren en Passend wonen

Betaalbaarheid huren en Passend wonen

Het gebrek aan beschikbare en betaalbare huurwoningen raakt vele bewoners en woningzoekenden in Amsterdam diep: jongeren en ouderen, alleenstaanden, gezinnen, werkenden (flex of vast), mensen met beperkingen en zo kunnen we nog een poosje doorgaan. De huidige wooncrisis heeft een grote maatschappelijke impact en is het HNA een doorn in het oog.

In het manifest Passend Wonen dat in 2018 door 23 woningcorporaties werd aangeboden aan de Minister, stellen de corporaties dat grote groepen huurders niet passend wonen. Deze huurders zouden te groot, te goedkoop, te duur of te klein wonen. In het manifest wordt voorgesteld om druk te zetten op huurders om ze te laten verhuizen naar een ‘passende woning’.

Het HNA constateert dat in de praktijk de afkalving van de voorraad sociale huurwoningen doorgaat en dat de uitvoering van het manifest ertoe kan leiden dat mensen hun vertrouwde leefomgeving moeten verlaten.

De overlegtafel Betaalbaarheid huren en Passend wonen houdt zich bezig met onderzoek, initiatieven en acties die eraan bijdragen dat de voorraad huurwoningen zo groot mogelijk wordt en dat bewoners en woningzoekenden in Amsterdam in vrijheid passend en betaalbaar kunnen wonen.

Naar aanleiding van het conceptwetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen hield minister Ollongren in 2019 een internetconsultatie. De overlegtafel bereidde een reactie voor. Naar aanleiding van het conceptwetsvoorstel hebben deelnemers van de overlegtafel het gesprek gezocht met Tweede Kamerleden over de standpunten van het HNA.

Met de FNV is contact gelegd om binnen de afdeling Amsterdam het thema Wonen op de kaart te krijgen, met als resultaat dat een vakbondscafé werd gewijd aan het thema.

Vanuit de overlegtafel is medewerking verleend aan Woonopstand!, een samenwerking van groeperingen die iets willen doen tegen de wooncrisis. Een grote landelijke demonstratie stond gepland voor 28 maart 2020, maar moest helaas vanwege de coronacrisis worden afgelast. Tijdens het voorbereidingstraject zijn filmpjes gemaakt om een gezicht te geven aan de wooncrisis.

Wilt u deelnemen aan deze overlegtafel? Vul dan graag het aanmeldformulier onderaan de pagina in en klik op ‘versturen’. Wij nemen contact met u op.

Deelnemers van de overlegtafel Betaalbaarheid huren en Passend wonen

  • Douwe Zeilmaker, HBV Mijdenhof
  • Flora te Riet, UCP HC Nellestein
  • Han Wanders, IBWN
  • Herman Melkman, HB Zuid
  • Ineke Grosman, BC Noorlandercomplex
  • John Sedney, HV Westerpark
  • Marieke Gorter, Bc Noorlandercomplex
  • Michel Idsinga, Hc Patrizia Nellestein

 

Aanmeldformulier overlegtafel(s)

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de HNA nieuwsbrief ontvangt u automatisch uitnodigingen voor HNA bijeenkomsten en activiteiten.

Zoek naar een pagina of bericht