Nieuws van de overlegtafel Betaalbaarheid Huren en Passend Wonen

30 maart 2022

De overlegtafel Betaalbaarheid Huren en Passend Wonen heeft onderzoeksbureau RIGO de opdracht gegeven een onderzoek naar ‘grote beleggers’  uit te voeren. Het onderzoeksrapport werd tijdens de overlegtafel eind februari 2022 gepresenteerd. De achtergrond van het onderzoek is het beeld dat grote (buitenlandse) beleggers ‘hele straten opkopen’ en daarmee de woningmarkt verpesten. Het HNA maakt zich zorgen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in Amsterdam. Daarbij lijken de beleggers onbetrouwbare en moeilijk te bereiken verhuurders te zijn. Het HNA wilde weten wat precies de gevolgen zijn van de grote beleggers die woningen opkopen. Hieronder leest u een aantal van de constateringen en aanbevelingen. Het volledige rapport leest u via deze link.

Constateringen

  • grote beleggers (meer dan 250 woningen) nemen toe;
  • er zijn geen aanwijzingen dat grote beleggers veel van kleine beleggers kopen. Ze kopen vooral van elkaar en overige verkopers (eigenaar-bewoners, corporaties);
  • beleggers kopen in Amsterdam, omdat hier veel rendement te halen is;
  • een voorzichtige conclusie is dat grote beleggers steeds grotere aankopen in dezelfde straten doen. Was het aantal straten waar meer dan 50 woningen werden aangekocht in 2018 nog 7 procent, in 2020 gaat het om bijna een vijfde van alle transacties (19 procent). Van de transacties van meer dan 50 woningen in een enkele straat is 43 procent gebouwd na 2010. Het ligt dan ook voor de hand om het begrip ‘straat’ wat te nuanceren: de grootste transacties zullen waarschijnlijk vaak gaan om (grote delen van) appartementencomplexen en flats;
  • het is lastig voor de huurders om inzicht te krijgen in het huurbeleid van hun verhuurder;
  • de olievlek van beleggingshuur wordt uitgespreid. De druk van het beleggingstotaal is een grote speler op de markt, dat invloed heeft op de huur. Het gaat de beleggers immers om het rendement;
  • grote beleggers vormen een extra speler in de woningmarkt. Dat zorgt voor hogere huren;
  • 22% van de investeringen worden besteed aan nieuwbouw. Dat is weinig.

Aanbevelingen

  • Grote beleggers zijn niet het probleem, maar schaarste is het centrale probleem. Het is de krapte die het voor het grote beleggers aantrekkelijk maakt om in Amsterdam en elders in Nederland op de woningmarkt te beleggen. Krapte zorgt voor rendement. Tegelijkertijd vergroten grote beleggers de krapte. Kopers worden weggeconcurreerd. Zo creëren beleggers door hun kapitaalkracht een eigen huurmarkt van mensen die eigenlijk in een andere sector zouden willen wonen. Intussen geven ze een klein deel uit aan nieuwbouw (22%). Dragen grote beleggers disproportioneel bij aan betaalbaarheid- en beschikbaarheidsproblemen? Uit het onderzoek blijkt dat de beleggers die olievlek en dus de krapte verspreiden. Het mobiliseren van financiële middelen om betaalbaar concurrerend aanbod aan te bieden kan een oplossingsrichting zijn.
  • Stel eisen aan verhuurderschap.

Vragen? Stel ze via info@huurdersnetwerkamsterdam.nl

X

Zoek naar een pagina of bericht