Prestatieafspraken en woonparagraaf

Prestatieafspraken en woonparagraaf

De overlegtafel Prestatieafspraken en woonparagraaf heeft een coördinerende rol als het gaat om de inbreng vanuit HNA bij de totstandkoming en de naleving van de prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders. De overlegtafel heeft in dat kader de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) voorzien van input voor de onderhandelingen met de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) over de eind 2019 gemaakte prestatieafspraken voor de periode 2020 tot en met 2023. HNA heeft kritiek geuit op de prestatieafspraken en houdt de komende jaren nauw de vinger aan de pols als het gaat om de uitvoering en de monitoring van de
gemaakte afspraken.

Een andere activiteit waarbij deze overlegtafel een belangrijke rol speelt is de totstandkoming van de HNA-inzet die naar alle politieke partijen is gestuurd met het oog op de programma’s die zij opstellen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De overlegtafel bewaakt hoe de woonparagrafen in de conceptverkiezingsprogramma’s worden geformuleerd en zal indien nodig proberen om amendementen in te dienen. Voorts zal de overlegtafel de HNA-inzet onder de aandacht brengen in
de verkiezingscampagne.

Deelnemers van de overlegtafel Prestatieafspraken en woonparagraaf:

  • Dingeman Coumou (Huurdersvereniging Centrum)
  • Ena Helmers (BewonersVereniging Olympia)
  • Winfried Jansen op de Haar (Huurdersvereniging Centrum)
  • Jan Leegwater (HuurdersBelang Zuid)
  • Frans Ondunk (Huurdersvereniging Oost)
  • John Sedney (particuliere huurder, ondersteunt diverse huurdersorganisaties)
  • Alite Thijsen (Bewonerscommissie Zomerdijkstraat)
  • Els Timmerman (BewonersVereniging Olympia)
  • Han Wanders (Initiatief Betaalbaar Wonen Noord)
  • Frank Witzen (Huurdersplatform Noord).
X

Zoek naar een pagina of bericht