Passend wonen

Passend wonen

De overlegtafel Passend wonen en de overlegtafel Betaalbaarheid huren zijn samengevoegd tot de overlegtafel Passend en betaalbaar wonen.

Het gebrek aan beschikbare en betaalbare huurwoningen raakt vele bewoners en woningzoekenden in Amsterdam diep: jongeren en ouderen, alleenstaanden, gezinnen, werkenden (flex of vast), mensen met beperkingen en zo kunnen we nog een poosje doorgaan. De huidige wooncrisis heeft een grote maatschappelijke impact en is het HNA een doorn in het oog.

In het manifest Passend Wonen dat in 2018 door 23 woningcorporaties werd aangeboden aan de Minister, stellen de corporaties dat grote groepen huurders niet passend wonen. Deze huurders zouden te groot, te goedkoop, te duur of te klein wonen. In het manifest wordt voorgesteld om druk te zetten op huurders om ze te laten verhuizen naar een ‘passende woning’.

Het HNA constateert dat in de praktijk de afkalving van de voorraad sociale huurwoningen doorgaat en dat de uitvoering van het manifest ertoe kan leiden dat mensen hun vertrouwde leefomgeving moeten verlaten.

De overlegtafel Passend en betaalbaar wonen houdt zich binnen het HNA bezig met onderzoek, initiatieven en acties die eraan bijdragen dat de voorraad huurwoningen zo groot mogelijk wordt en dat bewoners en woningzoekenden in Amsterdam in vrijheid passend en betaalbaar kunnen wonen.

Naar aanleiding van het conceptwetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen hield minister Ollongren in 2019 een internetconsultatie. De overlegtafel bereidde een reactie voor. Naar aanleiding van het conceptwetsvoorstel hebben deelnemers van de overlegtafel het gesprek gezocht met Tweede Kamerleden over de standpunten van het HNA.

Met de FNV is contact gelegd om binnen de afdeling Amsterdam het thema Wonen op de kaart te krijgen, met als resultaat dat een vakbondscafé werd gewijd aan het thema.

Vanuit de overlegtafel is medewerking verleend aan Woonopstand!, een samenwerking van groeperingen die iets willen doen tegen de wooncrisis. Een grote landelijke demonstratie stond gepland voor 28 maart 2020, maar moest helaas vanwege de coronacrisis worden afgelast. Tijdens het voorbereidingstraject zijn filmpjes gemaakt om een gezicht te geven aan de wooncrisis.

Deelnemers van de overlegtafel Passend en betaalbaar wonen:

 • Trudy Brons/Flora te Riet (Huurderscommissie UCP i.o.)
 • Dingeman Coumou (Huurdersvereniging Centrum)
 • Marieke Gorter (Bewonerscommissie Noorlandercomplex)
 • Ineke Grosmann (Bewonerscommissie Noorlandercomplex)
 • Ena Helmers (Bewonersvereniging Olympia)
 • Michel Idsinga (Huurderscommissie Patrizia Nellestein)
 • Herman Melkman (Huurdersbelang Zuid)
 • John Sedney (particuliere huurder/ondersteuner diverse huurdersorganisaties)
 • Els Timmerman (Bewonersvereniging Olympia)
 • Paul de Waard (Huurderscommissie Patrizia Nellestein)
 • Han Wanders (Initiatief Betaalbaar Wonen Noord)
X

Zoek naar een pagina of bericht