Overlegtafels

Het HNA overlegt aan overlegtafels. De deelnemers komen uit het HNA-netwerk. De overlegtafels hebben elk een ander thema. De deelnemers bepalen gezamenlijk de agenda en het jaarlijkse werkplan van de betreffende omgevingstafel.

X

Zoek naar een pagina of bericht