Van de overlegtafel Woonruimteverdeling

5 juli 2022

Op 24 mei 2022 kwamen de leden van de overlegtafel Woonruimteverdeling weer bijeen. Er is gesproken over onder meer de uitvoering van het werkplan 2022, dakloosheid, het toewijzen van vrijesector woningen, het Programma huisvesting kwetsbare groepen, wijzigingen in de huisvestingsverordening en over een aantal organisatorische zaken. Uit het overleg volgde een actielijst. Tijdens de volgende overlegtafel Woonruimteverdeling op 18 juli wordt de status van de acties besproken. Wordt vervolgd!

Meer informatie over de overlegtafel Woonruimteverdeling

Deelnemen aan overlegtafel of vragen over de overlegtafel Woonruimteverdeling? Stuur dan een mail naar info@huurdersnetwerkamsterdam.nl

X

Zoek naar een pagina of bericht