Van de overlegtafel Woonparagraaf en Prestatieafspraken

4 juli 2022
Deelnemers lezing in zaal

Op 30 mei 2022 kwamen de leden van de overlegtafel Woonparagraaf en Prestatieafspraken weer bijeen. Tijdens het overleg is er vooral gesproken over het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam en de reactie van de overlegtafel hierop. Daarnaast kwam ook de brief van de wethouder, in reactie op het HNA aanbod Samenwerkingsafspraken, ter sprake.

Coalitieakkoord
De reactie op het coalitieakkoord van de overlegtafel wordt meegenomen met alle andere reacties van de andere overlegtafels en deelnemers van het HNA. Op 9 juli organiseert het bestuur een netwerkbijeenkomst met alle deelnemers om de reactie gezamenlijk te bespreken en vervolgens als HNA een reactie naar het college van B&W te sturen. Uiteraard zullen wij deze reactie o0k op de website publiceren.

Reactie wethouder op HNA bod Samenwerkingsafspraken
In de week voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Jacob Wedemeijer, de toenmalige wethouder Wonen van gemeente Amsterdam het HNA bod Samenwerkingsafspraken ontvangen. Om de zorgen over onder meer betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, onderhoud en leefbaarheid en de wensen van de huurders zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen leek het HNA verstandig om voorafgaand aan de samenwerkingsafspraken dit alvast kenbaar te maken. Eind april ontving HNA een reactie van Jacob Wedemeijer. Zijn brief is besproken tijdens het overleg. Concreet schrijft hij:

“Voor 2022 biedt de route naar een nieuwe woonvisie de beste invulling van de betrokkenheid van HNA. Ik zal uw notitie dan ook meegeven aan de projectleider van de woonvisie. In een later stadium zal zij jullie informeren en uitnodigen.”

Meer informatie over de overlegtafel Woonparagraaf en Prestatieafspraken

Deelnemen aan overlegtafel? Stuur dan een mail naar info@huurdersnetwerkamsterdam.nl

X

Zoek naar een pagina of bericht