Rijksoverheid: Meer nieuwbouw, verduurzaming en lagere woonlasten voor sociale huur door afschaffing verhuurderheffing

10 oktober 2022
Bouw houten dak

De wet om de verhuurderheffing af te schaffen is op 7 oktober 2022 door minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar de Tweede Kamer gestuurd. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 worden de lasten voor  corporaties structureel  met circa €1,7 mld per jaar verlaagd. Hierdoor krijgen corporaties extra investeringsruimte waardoor ze de totale investeringsopgave van €119 mld in de periode 2022-2030 kunnen realiseren.

Het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid leest u via deze link.

(bron: www.rijksoverheid.nl)

X

Zoek naar een pagina of bericht