Pointer: ‘Half miljoen woningen ten onrechte sociale huur genoemd’

13 juli 2022
Foto rode huisjes op een tafel

Uit een enquête van Pointer blijkt dat 41 procent van de gemeenten die reageerden particuliere woningen meerekenen als sociale woning, ongeacht de hoogte van de servicekosten. In de radio-uitzending (d.d. 9 juli 2022) van Pointer wordt gesproken over ‘nep sociale huur en de trukendoos van gemeenten’. Er wordt gepleit voor een heldere, strenge definitie van sociale huur vanuit de Rijksoverheid zodat gemeenten niet meer van alles mee kunnen rekenen als sociale woning.

Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) onderschrijft het belang van een heldere definitie van sociale huur die door alle gemeenten in Nederland wordt gehanteerd. Nu hanteren gemeenten verschillende eigen definities van de sociale huurwoningvoorraad en een aantal gemeenten beweert op basis daarvan veel meer sociale huurwoningen te hebben dan daadwerkelijk het geval is. Onderzoek wijst uit dat er van de 2,7 miljoen sociale woningen zo’n 0,5 miljoen eigenlijk geen sociale woning is. Dat betekent dat de woningnood eigenlijk nog groter is onder degenen die een sociale huurwoning zoeken. Behalve een heldere definitie, waarbij HNA onderschrijft dat flexwoningen en containerwoningen geen sociale huurwoningen zijn, vindt HNA ook een beter toewijzingssysteem van groot belang. Urgentie, betaalbaarheid, huurcontracten voor minimaal 10 jaar, toekennen op basis van volgorde: al deze factoren dragen eraan bij dat sociale huurwoningen beschikbaar zijn en blijven voor de doelgroepen die een betaalbaar dak boven hun hoofd nodig hebben. Zo komt betaalbaar en prettig wonen ook voor hen dichterbij. 

(uitzending Pointer, bron: www.kro-ncrv.nl)

 

X

Zoek naar een pagina of bericht