Platform Individuele Amsterdamse Huurders (PIAH) toegetreden tot HNA

13 oktober 2020

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) tijdens de netwerkvergadering van 28 september is het Platform Individuele Amsterdamse Huurders (PIAH) officieel toegetreden tot het HNA.

PIAH vertegenwoordigt individuele huurders

PIAH heeft twee functies. In de eerste plaats wil het platform individuele Amsterdamse huurders vertegenwoordigen die zich niet bij een bestaande bewonerscommissie of huurdersvereniging kunnen of willen aansluiten. Om deze individuele huurders te enthousiasmeren voor deelname gaat PIAH de komende periode een wervingsactie houden via (sociale) media. Daarbij werkt het platform nauw samen met de werkgroep Communicatie van het HNA.

Omvorming HNA

Ten tweede gaat PIAH aan de slag met de omvorming van het HNA naar een vereniging van individuele huurders. Deze ontwikkeling is bij de totstandkoming van het netwerk vastgelegd in het eerste werkplan en in de SOK die iedere deelnemer heeft ondertekend. Als eerste stap gaan vertegenwoordigers van PIAH de komende maanden gesprekken voeren met bestuurders van huurdersverenigingen in de verschillende stadsdelen. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken gaat PIAH een plan opstellen om de omvorming gestalte te geven. Het platform streeft ernaar dat dit proces op 1 januari 2022 is afgerond. Het proces wordt gefaciliteerd door het bestuur en door Marike Kuperus en Peter van der Loo van Kuperus & Co, een organisatie gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van verenigingen en stichtingen.

Volg het HNA op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws uit het netwerk. 

X

Zoek naar een pagina of bericht