Oproep gemeente Amsterdam: Denk mee over de Woonvisie!

20 oktober 2022
Man en vrouw in gesprek

De gemeente Amsterdam is een inspraaktraject gestart over de Woonvisie. Gemeente Amsterdam noemt dit tegenwoordig: Aanpak Volkshuisvesting. Er zijn de komende weken (oktober en november) bijeenkomsten gepland in de stadsdelen. Het zou goed zijn als de leden van het Netwerk, de Overlegtafels en het bestuur deelnemen aan deze bijeenkomsten.

Meer informatie en aanmelden
Denk mee over Aanpak Volkshuisvesting

X

Zoek naar een pagina of bericht