NUL20: ‘Corporaties versnellen aanpak woningen met slechtste energielabels’

1 november 2022
Koude in huis

Op 28 oktober 2022 publiceerde NUL20 het bericht ‘Corporaties versnellen aanpak woningen met slechtste energielabels’. Amsterdamse corporaties investeren vanaf dit jaar 1,5 keer zoveel in de verbetering van de bestaande sociale woningvoorraad dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de door wethouder Pels (Duurzaamheid en Volkshuisvesting) gepresenteerde uitwerking van het gemeentelijk isolatieoffensief.

Volgens landelijke afspraken moeten eind 2028 alle corporatiewoningen met E-, F-, G- labels zijn verbeterd. De Amsterdamse corporaties bezitten nog 27.000 van dergelijke slecht geïsoleerde huurwoningen. “De Amsterdamse corporaties geven aan dat ze een enorme intensivering hebben ingezet om de bestaande woningvoorraad te verbeteren”, aldus Pels. Deze slechte woningen bevinden zich verspreid over complexen. In de komende jaren zullen volgens de gemeente veel meer corporatiewoningen worden verbeterd. Corporaties bezitten ook nog zo’n 25.000 woningen met een D-label.

Het volledige webbericht leest u via deze link.

(bron: www.nul20.nl)

X

Zoek naar een pagina of bericht