NUL20: Amsterdam kan dit jaar maar de helft van zijn ‘urgenten’ een woning bieden

1 juli 2022

Hoewel de Amsterdamse woningcorporaties in 2021 een record aantal urgenten huisvestten, verdwijnt de doelstelling om deze ‘kwetsbare groepen’ binnen drie maanden aan woonruimte te helpen steeds verder uit beeld. Terwijl de hoofdstad al worstelt met een chronisch tekort aan betaalbare woningen is er sprake van een forse extra toestroom van statushouders, toename van dakloosheid en een stuwmeer van nog te verzilveren sociale of medische urgenties. Naar verwachting maakt dit jaar minder dan de helft van deze urgente doelgroep kans op een woning.

Zo meldt NUL20 op 27 juni 2022 op haar website. Het volledige websitebericht leest u via via deze link.

(bron: www.nul20.nl)

X

Zoek naar een pagina of bericht