Nieuws van de overlegtafel Woonparagraaf en Prestatieafspraken

28 maart 2022

Tijdens de afgelopen maanden zijn er in meerdere steden acties van Woonopstand geweest. In 2021 startte dit landelijke woonprotest met een actie in Amsterdam. HNA ondersteunt deze acties. De strijd tegen de woningnood duurt voort. Vaak wordt het vergelijk met de acties uit de jaren tachtig van de vorige eeuw gemaakt. De situatie ten opzichte van die roerige jaren is veranderd. Toen werd er volop geprotesteerd. Nu hebben jongeren woningnood als een van de vele zorgen op hun bordje. Het zijn onzekere tijden op vele fronten. De woningnood in Amsterdam is en blijft groot.

Brief aan premier Rutte
De overlegtafel heeft via een brief aan de premier urgente aandacht gevraagd voor volkshuisvesting. De regeringsverklaring van premier Rutte op het gebied van de volkshuisvesting gaat niet ver genoeg. De overlegtafel heeft in de brief ideeën om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen te verbeteren gedeeld. Zodra er een reactie op de brief is, dan wordt deze tijdens de overlegtafel besproken. Daarna brengen we u via onze website op de hoogte.

Brief over openbreken prestatieafspraken
Er is ook een brief uitgegaan naar FAH, AFWC, wethouder Jacob Wedemeijer en afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam. In deze brief staat het openbreken van de prestatieafspraken in verband met het afschaffen van de verhuurdersheffing centraal. In de week voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Jacob Wedemeijer het HNA bod Samenwerkingsafspraken ontvangen. Via onze website informeren wij u over de reactie van de gemeente.

Noodzakelijk: meer aandacht voor en maatwerk bij huurverhoging
Er is in de laatste overlegtafel ook gesproken over het vinden van een betere grondslag voor een redelijke huurverhoging. Daarbij speelt volgens HNA de inkomensontwikkeling van de huurders een leidende rol. Er is weinig aandacht voor huurders die wel een huurverhoging voor hun kiezen krijgen maar geen huurtoeslag ontvangen. Zij hebben te maken met een inkomensval. Daarom pleit HNA voor meer maatwerk. Dat geldt ook voor huurders in de vrije sector. Zij geven maandelijks tot wel 50% van hun besteedbaar inkomen uit aan huur. Er zijn zorgen of zij in de toekomst (bijvoorbeeld als zij met pensioen gaan) de huur nog wel kunnen betalen. Ook hiervoor moet veel meer aandacht komen. De overlegtafel gaat hierover in gesprek met de overlegtafel Betaalbaarheid huur en Passend wonen om hiervoor een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen.

Symposium organiseren – ja of nee?
De overlegtafel is in gesprek met elkaar over een gemeentelijk woningbedrijf. De wens is om een symposium hierover te organiseren. Er zijn goede ervaringen met gemeentelijke woningbedrijven maar ook mindere goede. Met elkaar daarover de dialoog aan gaan kan tot nieuwe inzichten leiden. De overlegtafel praat tijdens een volgende vergadering verder over het mogelijke symposium.

Vragen? Stuur dan een mail naar info@huurdersnetwerkamsterdam.nl

X

Zoek naar een pagina of bericht