Huurders Netwerk Amsterdam ondertekent Het Woonmanifest

24 september 2021

De politiek heeft de wooncrisis volledig uit de hand laten lopen. Daarom ondertekent Huurders Netwerk Amsterdam Het Woonmanifest. Het is tijd voor een fundamenteel andere visie op huisvesting. Een visie die de mens weer boven de markt stelt.

Het Woonmanifest

Het Woonmanifest is een initiatief van tientallen actiegroepen en maatschappelijke organisaties die samen de handen ineen slaan. Met het manifest roepen zij de Tweede Kamer en formerende partijen op om onmiddellijk werk te maken van oplossingen voor de huidige wooncrisis. 

Wat is er aan de hand?

De beschikbaarheid en betaalbaarheid van huisvesting staan zwaar onder druk. Het aantal dakloze mensen is in tien jaar verdubbeld en de woningnood is geëxplodeerd. Voor veel mensen is woononzekerheid de norm geworden. Daar komt bij dat veel mensen slachtoffer zijn van discriminatie en uitsluiting door verhuurders en makelaars, maar ook gemeenten doen hier aan mee. Dit alles is het gevolg van bewust politiek beleid op lokaal en nationaal niveau. De marktwerking is doorgeslagen en steeds meer mensen voelen de negatieve gevolgen van de financialisering van huisvesting.

Nieuwe visie op huisvesting

Huisvesting is een eerste levensbehoefte en een grondrecht. Dat betekent dat het woonbeleid gericht moet zijn op het realiseren en garanderen van voldoende, betaalbare en goede woningen voor iedereen. Om dit voor elkaar te krijgen moet de overheid de regie weer in handen nemen. Daarom pleit het manifest in eerste instantie voor het terugbrengen van het ministerie van Volkshuisvesting. 

Daarnaast bestaat Het Woonmanifest uit de volgende eisen:

1. Maak het bestrijden van (dreigende) dakloosheid topprioriteit
2. Zorg voor breed toegankelijke volkshuisvesting
3. Garandeer betaalbaarheid
4. Garandeer woonzekerheid
5. Verklein de woonongelijkheid tussen koop en huur
6. Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting
7. Geef burgers gelijkwaardige inspraak
8. Dam de financialisering van huisvesting in
9. Geef malafide verhuurders en makelaars geen kans
10. Pak leegstand stevig aan

Wil jij samen met je bewonersgroep, actiegroep of huurdersorganisatie ook de groeiende woonbeweging steunen? Onderteken het manifest op de website van Het Woonmanifest.

Volg HNA op Twitter voor het laatste nieuws uit het netwerk.

X

Zoek naar een pagina of bericht