HNA zoekt nieuwe bestuursleden

8 februari 2021

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) zoekt nieuwe bestuursleden. Het HNA behartigt de belangen van Amsterdamse huurders. De wervingscommissie van het HNA vraagt enthousiaste kandidaten voor 24 februari per e-mail te solliciteren.

Het bestuur van het HNA ondersteunt het netwerkberaad waarin de aangesloten deelnemers zitting hebben. Het bestuur heeft het doel het HNA goed te laten functioneren en is ondermeer verantwoordelijk voor het stroomlijnen van activiteiten, financiën en vrijwilligersbeleid. Leidraad hierbij is het jaarlijks op te stellen werkplan, dat het bestuur opstelt in opdracht van het netwerk.

Het HNA is op zoek naar een nieuw bestuur. Het nieuw te installeren bestuur besluit zelf welke bestuursleden welke functies (zoals voorzitter, secretaris en penningmeester) uitoefenen en wie er welke portefeuilles beheert (zoals communicatie en human resources/vrijwilligersbeleid).

Enthousiaste kandidaten die voldoen aan het profiel worden gevraagd hun motivatie voor 28 februari te e-mail naar info@huurdersnetwerkamsterdam.nl. Ook bij vragen kunt u contact opnemen via dit e-mailadres. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 9.

Kandidaten doen er goed aan de volgende documenten door te nemen:

Voor de werkzaamheden als meewerkend en faciliterend bestuurslid, waarvoor kandidaten voldoende tijd dienen vrij te maken, is een bestuursvergoeding beschikbaar.

X

Zoek naar een pagina of bericht