HNA zoekt twee bestuursleden

10 oktober 2021

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) behartigt de belangen van alle Amsterdamse huurders van woonruimte en zoekt nog twee leden voor het bestuur.

Het bestuur faciliteert en ondersteunt een netwerk van meer dan dertig lokale organisaties die opkomen voor betere bescherming, lagere huurprijzen en betere woonvoorwaarden van iedereen die in Amsterdam afhankelijk is van gehuurde woonruimte. Het bestuur heeft de functie om het netwerk goed te laten functioneren en is onder meer verantwoordelijk voor het stroomlijnen van activiteiten, financiën en vrijwilligersbeleid. De leidraad hierbij is het jaarlijkse werkplan en begroting die het bestuur in samenspraak met het netwerk opstelt.

Het huidige bestuur bestaat uit drie enthousiaste en voortvarende leden. We zijn nog op zoek naar twee bestuursleden, waarvan het fijn zou zijn dat één van deze twee financieel onderlegd is. Het bestuur besluit zelf welke bestuursleden welke functies (zoals voorzitter, secretaris en penningmeester) uitoefenen en wie er welke portefeuilles beheert (zoals communicatie en vrijwilligersbeleid).

Het bestuur wordt professioneel ondersteund en bestuursleden krijgen als meewerkend en faciliterend bestuurslid een vrijwilligersvergoeding volgens de normen van de gemeente Amsterdam.

Enthousiaste bestuursleden die voldoen aan het profiel wordt gevraagd een motivatie voor 25 oktober te mailen naar info@huurdersnetwerkamsterdam.nl. Ook bij vragen kunt u contact opnemen via dit e-mailadres.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de avond op 28 oktober en 1 november.

Lees ook de documenten Profiel Bestuur stichting HNA en HNA in het kort.

X

Zoek naar een pagina of bericht