HNA pleit voor Airbnb-verbod in heel Amsterdam

28 mei 2020
Airbnb verbod Amsterdam

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders heeft het HNA de gemeente opgeroepen alsnog over te gaan op een algeheel verbod op vakantieverhuur in de stad. De brief is een reactie op het voorstel van de gemeente Amsterdam om de vakantieverhuur per 1 juli te verbieden in slechts drie wijken.

>> Lees hier de brief.

Het HNA vindt om het huidige voorstel van de gemeente teleurstellend en ziet liever een een geheel verbod. Zo’n verbod is recent ingevoerd in Den Haag. Het HNA snapt niet waarom dat in Amsterdam niet gebeurt.

In de brief noemt het HNA zeven redenen voor een algeheel verbod, waaronder de sterk verminderde woningvoorraad voor woningzoekenden. Met gemiddeld 253 euro per nacht staat Amsterdam bovenaan de lijst van lucratieve vakantieverhuurlocaties in Europa. Ondertussen zijn zestigduizend mensen op zoek naar een woning in Amsterdam. Dit valt niet met elkaar te rijmen. Woonruimte is bedoeld om mensen in te laten wonen. Vakantieverhuur is een bedrijfstak geworden en slokt een aanzienlijk deel van de wooncapaciteit op.

Overlast

Een ander argument is overlast. Het college erkent dat ‘de leefbaarheid van de woonomgeving sterk onder druk staat door het toegenomen aantal toeristen dat in woningen logies vindt’. Maar het probleem wordt slechts verplaatst door vakantieverhuur alleen te verbieden in de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en Grachtengordel-Zuid. Amsterdam kent nog zeven andere wijken waarin de toeristische druk zeer hoog is en waar de leefbaarheid door bezoekers matig is. De toeristische draagkracht staat ook daar ernstig onder druk.

Andere argumenten die het HNA noemt zijn de falende handhaving, de monocultuur gericht op toeristen, de onmogelijke bestrijding van het coronavirus door geheimhouding en het stelselmatig overtreden van de wet door de gemeente door verhuur via platforms als Airbnb toe te staan zonder vergunningsplicht. De stad verdient een algeheel verbod op vakantieverhuur.

Volg het HNA op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws uit het netwerk. 

X

Zoek naar een pagina of bericht