HNA Nieuwsbrief augustus 2020

11 augustus 2020

11 augustus j.l. verstuurde het HNA de augustus-editie van de HNA nieuwsbrief aan de netwerkleden en andere betrokkenen. Met de nieuwsbrief willen we hen informeren over ons onderzoek naar Airbnb-woningen in de coronacrisis, de wetswijziging ‘besluit huurprijzen woonruimte’ en de actuele vergader- en actiepunten van het HNA-bestuur, de werkgroepen en de overlegtafels.

Klik op de link om de nieuwsbrief te lezen.

Volg het HNA op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws uit het netwerk. 

X

Zoek naar een pagina of bericht