HNA heet OWA50+ van harte welkom!

27 september 2022
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst OWA50+

HNA heet OWA50+ van harte welkom en gaat zich met alle plezier en energie inzetten voor de aangesloten 50+ woongroepen in Amsterdam.

In deze tijd, waarin de overheid zich terugtrekt, van de burger meer zelfredzaamheid verwacht en de markt het werk laat doen, is het geweldig dat er initiatieven zijn zoals OWA50+. OWA50+ maakt het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen door samen te wonen in woongroepen. Dat is een prachtige manier om actief betrokken te blijven bij de samenleving en een enorme steun als je elkaar nodig hebt. Terwijl je toch zeggenschap behoudt over je eigen leven. Bij OWA50+ zijn inmiddels 38 woongroepen in Amsterdam aangesloten.

Dat OWA50+ bij HNA wil aansluiten is dan ook geweldig. OWA50+ is de 35e huurdersorganisatie die onze SOK, onze samenwerkingsovereenkomst, ondertekende. De ondertekening door Egon Hogenboom en Marijke Verdult van OWA50+ vond plaats op zaterdag 24 september 2022 tijdens een netwerkbijeenkomst van het HNA.

Het bestuur van HNA wil ook OWA50+ met alle plezier ondersteunen; financieel en praktisch. En we kijken er naar uit om ons gezamenlijk, met een steeds grotere achterban aan huurders, in te zetten voor de belangen van alle huurders. Jong en oud: iedereen is van harte welkom!

flyer OWA50+

 

X

Zoek naar een pagina of bericht