De tien speerpunten van Huurders Netwerk Amsterdam

23 november 2022

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) streeft ernaar de belangen te behartigen van álle Amsterdamse huurders, huidige én toekomstige. Om dat te bereiken hebben wij tien speerpunten:

1.  Een einde aan dakloosheid

2.  Een structurele toename van de sociale huurwoningvoorraad

3.  Een duidelijk woningwaarderingssysteem voor huurwoningen tot € 1.250,- p/m

4.  Concrete afspraken over ‘goed verhuurderschap’ en handhaving

5.  De ongebreidelde woningspeculatie fors inperken

6.  Een zelfbewoningsplicht

7.  Een stop op tijdelijke huurcontracten die geen garantie bieden op doorstroom

8.  Alleen sloop als woningrenovatie aantoonbaar geen oplossing is

9.  Dwingende afspraken met woningcorporaties over woningverbetering/verduurzaming als de verhuurdersheffing vervalt

10.  Meer zeggenschap van huurders op woonbeleid en stedelijke ontwikkelingen

Wilt u meepraten en meedenken? Dat kan!

Natuurlijk mag u meepraten en meedenken met Huurders Netwerk Amsterdam. Stuur een e-mail naar actie@hna.nl. Lid worden met uw huurdersvereniging kan natuurlijk ook. Meld u aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

X

Zoek naar een pagina of bericht