Binnenlands Bestuur: ‘Woonorganisaties: wijziging huurtoeslag moet van tafel’

27 september 2022

Na de VNG en het Nibud laten ook Woonbond en Aedes zich kritisch uit over de wijziging van de regelgeving omtrent huurtoeslag. Zo meldt Binnenlands Bestuur op 26 september op haar website. Het volledige bericht leest u hieronder (of via deze link).

Woonbond ziet niets in de kabinetsplannen om de regelgeving omtrent huurtoeslag te veranderen. Eerder raadde het Nibud het kabinet al af om de geplande wijzigingen door te zetten. Daarmee zou namelijk twee derde van huishoudens er gemiddeld drie tientjes per maand op achteruitgaan. Ook de vereniging voor woningcorporaties Aedes is kritisch.

Normhuur

Zo wil de Woonbond onder meer dat de plannen met de zogeheten normhuur van tafel gaan, het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers zelf betalen. Het kabinet wil de normhuur gaan gebruiken voor het berekenen van de huurtoeslag. Nu wordt nog gekeken naar de huur die de huurder echt betaalt, die vaak hoger is dan de normhuur.

Minder toeslag

Door de nieuwe regels zullen mensen die veel huur betalen veel minder toeslag ontvangen, stellen de onderzoekers van het Nibud. Een alleenstaande in de bijstand met een kale huur van 750 euro ontvangt bijvoorbeeld nu gemiddeld 375 euro huurtoeslag, maar dat wordt 282 euro in het nieuwe systeem. De groep die onvermijdbare uitgaven niet meer kan betalen, zal volgens het Nibud groeien van 38 naar 56 procent als de kabinetsplannen worden uitgevoerd. Daaronder vallen bijvoorbeeld zorgkosten.

Moeilijker

Volgens Aedes wordt betaalbaar wonen alleen maar moeilijker gemaakt, vooral voor lage inkomens. De vereniging denkt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de regeling praktisch te verbeteren, maar over het algemeen is de huurtoeslag een goed werkende en effectieve maatregel.

Vrije sector

De Woonbond ziet slechts twee positieve punten in de plannen van het kabinet. Zo gaat de leeftijd waarop jongeren recht hebben op huurtoeslag omlaag van 23 naar 21 jaar. Ook krijgen huurders met een laag inkomen in de vrije sector recht op huurtoeslag.

Bestaanszekerheid

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) plaatst kanttekeningen bij de plannen. De VNG uitte al eerder zorgen over de huurtoeslag en bestaanszekerheid van mensen. Vooral door de stijgende kosten voor levensonderhoud, in combinatie met de aanpassing van de huurtoeslagen, komt de bestaanszekerheid nog verder onder druk te staan, meldde de vereniging toen.

(bron: www.binnenlandsbestuur.nl)

X

Zoek naar een pagina of bericht