Bijeenkomst Wooncafé020 over doorstromen (maar waarheen?)

26 april 2022
Miniatuur huisje met huissleutel

Doorstromen: het toverwoord in de wooncrisis

Om de schaarste op de woningmarkt tegen te gaan wordt ‘doorstromen’ ingezet als oplossing. Het is ooit begonnen met de introductie van ‘het roltrapmodel’ en het jongerencontract.  Wat zijn de maatschappelijke gevolgen en welke invloed heeft de flexibilisering ( huur-arbeidsmarkt) op de rechtspositie?

Het uitgangspunt van beleidsmakers is dat door flexibilisering van de voorraad (sociale) huurwoningen bewoners doorstromen naar een koopwoning of een passende huurwoning. De Wet doorstroming huurmarkt biedt het wettelijk kader voor tijdelijke contracten met als doel eigenaren te verleiden hun woningen te verhuren. De voorraad (huur) woningen zou beter worden ingezet.  De laatste ontwikkelingen: corporaties zetten ook doorstroom makelaars in voor ’trouwe’ huurders – huren in de vrij sector en de koopmarkt stijgen- doorstroom op de markt stagneert. Doorstromen maar waarheen?

Binnenkort wordt de Wet Doorstroming Huurmarkt (WDH) in de Tweede Kamer besproken. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bureau Companen een evaluatie rapport opgesteld.  Wordt deze conclusie gedeeld door de woningzoekenden, doorstromers, corporaties, eigenaren en huurders met een tijdelijk contract?

Tijdens het Wooncafé020 zullen een aantal woningzoekende-huurders en hopelijk beleidmakers en corporaties de ervaringen met de Wet Doorstroming Huurmarkt en de jongerencontracten delen.

Graag vooraf aanmelden via: wooncafe020@gmail.com

Sprekers: Amarens Eggeraat – redacteur Vice en Marcus Souza dos Santos deelnemer Uplift-LEF, Gregory Edelenbos- commissielid stadsdeel Zuid.

Wanneer:  donderdag 28 april 2022

Tijd:           19.30 – 21.30 uur

Waar:         Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115

Contact:     wooncafe020@gmail.com

 

X

Zoek naar een pagina of bericht